กระเบื้องลายใหม่ กลับไป

สนใจเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายโทร 02-9389898-9    

02506 
[8X8]ทรายสมุย-ฟ้า
SandSamui-SkyBlue

02507 
[8X8]ทรายสมุย-นต.
SandSamui-Brown

02508 
[8X8]ทรายสมุย-เนื้อ
SandSamui-Beige

02509 
[8X8]ทรายสมุย-ม่วง
SandSamui-Purple

F112551 
[8X8]ลานสวนบัว-ชมพู
Larn Suan Bua -Pink

F112557 
[8X8]ลานสวนบัว-เหลือง
Larn Suan Bua -Yellow

F112574 
[8X8]เพชรลานบัว-ฟ้า
Petch Larn Bua-SkyBlue

F112575 
[8X8]เพชรลานบัว-เขียว
Petch Larn Bua-Green
สนใจเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายโทร 02-9389898-9    

03724 
[12X12]รุ้งชบา-ชมพู
RungChaba-Pink

03726 
[12X12]พฤกษ์สวนพลอย-เนื้อ
Plueksuanploy-Beige

03727 
[12X12]พฤกษ์สวนพลอย-ฟ้า
Plueksuanploy-SkyBlue

03729 
[12X12]แพรไหมงาม-ขาว
Paremaingarm - White

03730 
[12X12]แพรไหมงาม-ครีม
Paremaingarm - Cream

03731 
[12X12]ไอสวรรค์-เทาพิราบ
Ferro

BF227 
[12X12]ฟ้าอรุณ-เขียว
Fah Arun-Green

BF228 
[12X12]ฟ้าอรุณ-เนื้อ
Fah Arun-Beige

BF229 
[12X12]ฟ้าอรุณ-ชมพู
Fah Arun-Pink

BF230 
[12X12]ฟ้าอรุณ-ขาว
Fah Arun-White

BF245 
[12X12]ฟ้าอรุณ-ฟ้า
Fah Arun-SkyBlue

BF246 
[12X12]พลอยภัสสุ-เขียว
PloyPatSu-Green

BF247 
[12X12]พลอยภัสสุ-นง.
PloyPatSu-Blue

BF248 
[12X12]พลอยภัสสุ-นต.
PloyPatSu-Brown

BF249 
[12X12]พลอยภัสสุ-ชมพู
PloyPatSu-Pink

BF250 
[12X12]พลอยภัสสุ-เทา
PloyPatSu-Grey

BF254 
[12X12]สวนเมจิ-นต.
Suan Meji-Brown

BF255 
[12X12]สวนเมจิ-ชมพู
Suan Meji-Pink

BF256 
[12X12]สวนเมจิ-ฟ้า
Suan Meji-SkyBlue

BF260 
12X12]ทิวาอรุณ-เขียว
TiwaAroon-Green

BF261 
[12X12]ทิวาอรุณ-นง.
TiwaAroon-Blue

BF262 
[12X12]ทิวาอรุณ-นต.
TiwaAroon-Brown

BF263 
[12X12]ทิวาอรุณ-ชมพู
TiwaAroon-Pink

BF264 
[12X12]ไม้วังทอง-เนื้อ
Maiwangthong-Beige

BF265 
[12X12]ไม้วังทอง-แดง
Maiwangthong-Red

BF266 
[12X12]มณชุลี-นต.
Monchulee-Brown

BF267 
[12X12]มณชุลี-ส้ม
Monchulee-Orange

BF268 
[12X12]มณชุลี-ชมพู
Monchulee-Pink

BF269 
[12X12]มณชุลี-นง.
Monchulee-Blue

F316250 
[12X12]งามผิวทราย-ขาว
Ngarmpewsai-White

F316287 
[12X12]ทรายไหมหมี่-เนื้อ
Saimaimee-Beige

F316288 
[12X12]ทรายไหมหมี่-นต.
Saimaimee-Brown

F316291 
[12X12]แก้วเมืองฟ้า-ชมพู
Kaewmuangfah-Pink

F316312 
[12X12]แพรเพลิน-เทา
PHRAEPLERN GREY

F316316 
[12X12]แพรเพลิน-เนื้อ
PHRAEPLERN BEIGE

F321086 
[12X12]สวนลลนา-ส้ม
Suanrarana-Orange

F321091 
[12X12]สีสันมณี-ชมพู
Seesanmanee-Pink

F321094 
[12X12]สีสันมณี-ฟ้า
Seesanmanee-SkyBlue

F321111 
[12X12]กรุงกุหลาบ-ชมพู
Krongkularp-Pink

F321114 
[12X12]กรุงกุหลาบ-นง.
Krongkularp-Blue

F321115 
[12X12]กรุงกุหลาบ-เขียว
Krongkularp-Green

F321116 
[12X12]กรุงกุหลาบ-ส้ม
Krongkularp-Orange

F324846 
[12X12]สุดรักษ์รัก-เนื้อ
Sodrakrak-Beige

F324866 
[12X12]โมกไหมแก้ว-ทอง
Mokemaikaew-Gold

F324868 
[12X12]โมกไหมแก้ว-แดง
Mokemaikaew-Red

F324877 
[12X12]สวนนนทรี-นต.
Suannonsri-Brown

F324878 
[12X12]สวนนนทรี-แดง
Suannonsri-Red

F324886 
[12X12]ไม้ญาญ่า-เนื้อ
Maiyayar-Beige

F324888 
[12X12]ไม้ญาญ่า-แดง
Maiyayar-Red

T304444 
[12X12]ภูหยิบดาว-ฟ้า
Phuyipdaow-SkyBlue

T304445 
[12X12]ภูหยิบดาว-เขียว
Phuyipdaow-Green

T304456 
[12X12]มุงไม้งาม-เนื้อ
Mungmaingam-Beige

T304458 
[12X12]มุงไม้งาม-แดง
Mungmaingam-Red

T304467 
[12X12]ไม้กอดแก้ว-นต.
Maigodkaew-Brown

T304468 
[12X12]ไม้กอดแก้ว-แดง
Maigodkaew-Red

T304476 
[12X12]ระเบียงรัก-เนื้อ
Rabiengrak-Beige

T304478 
[12X12]ระเบียงรัก-แดง
Rabiengrak-Red

T304486 
[12X12]ไม้สวยซ้อน-เนื้อ
Maisuaysorn-Beige

T304488 
[12X12]ไม้สวยซ้อน-แดง
Maisuaysorn-Red

T304496 
[12X12]ไม้โมกดัด-เนื้อ
Maimokdad-Beige

T304498 
[12X12]ไม้โมกดัด-แดง
Maimokdad-Red

T312041 
[12X12]ลานธิดา-ชมพู
LarnThida-Pink

T312044 
[12X12]ลานธิดา-ฟ้า
LarnThida-SkyBlue

T312045 
[12X12]ลานธิดา-เขียว
LarnThida-Green

T312046 
[12X12]ลานธิดา-ทอง
LarnThida-Golden
สนใจเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายโทร 02-9389898-9    

P617002 
[13X13]พื้นเหล็กศิลป์-เทา
Phuenlexsilp-Grey

P617004 
[13X13]พื้นเหล็กศิลป์-ฟ้า
Phuenlexsilp-SkyBlue

P617008 
[13X13]พื้นเหล็กศิลป์-อิฐ
Phuenlexsilp-Brick

P617009 
[13X13]พื้นเหล็กศิลป์-ดำ
Phuenlexsilp-Black

P617010 
[13X13]เพชรพอร์ซเลน-ขาว
Petchporcelain-White

P617012 
[13X13]เพชรพอร์ซเลน-เทา
Petchporcelain-Grey

P617016 
[13X13]เพชรพอร์ซเลน-เนื้อ
Petchporcelain-Beige

P617018 
[13X13]เพชรพอร์ซเลน-อิฐ
Petchporcelain-Brick

P617019 
[13X13]เพชรพอร์ซเลน-ดำ
Petchporcelain-Black

P617022 
[13X13]ทิวอิฐงาม-เทา
Tiw It Ngam-Grey

P617026 
[13X13]ทิวอิฐงาม-เนื้อ
Tiw It Ngam-Beige

P617027 
[13X13]ทิวอิฐงาม-นต.
Tiw It Ngam-Brown

P617028 
[13X13]ทิวอิฐงาม-อิฐ
Tiw It Ngam-Brick

P617030 
[13X13]ทิพย์รัศมี-ขาว
ThipRassamee-White

P617034 
[13X13]ทิพย์รัศมี-ฟ้า
ThipRassamee-SkyBlue

P617036 
[13X13]ทิพย์รัศมี-เนื้อ
ThipRassamee-Beige

P617039 
[13X13]ทิพย์รัศมี-ดำ
ThipRassamee-Black

P617042 
[13X13]ลอนทรายสวย-เทา
Lornsaisuay-Grey

P617048 
[13X13]ลอนทรายสวย-อิฐ
Lornsaisuay-Brick

P617049 
[13X13]ลอนทรายสวย-ดำ
Lornsaisuay-Black

P617052 
[13X13]หมื่นทรายเพชร-เทา
Muengsaipetch-Grey

P617058 
[13X13]หมื่นทรายเพชร-อิฐ
Muengsaipetch-Brick

P617059 
[13X13]หมื่นทรายเพชร-ดำ
Muengsaipetch-Black

P617062 
[13X13]อิฐโดนัท-เทา
ItDonut-Grey

P617068 
[13X13]อิฐโดนัท-อิฐ
ItDonut-Brick

P617069 
[13X13]อิฐโดนัท-ดำ
ItDonut-Black
สนใจเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายโทร 02-9389898-9    

04551 
[16X16]วังศรีชัย-เนื้อ
Wang Srichai-Beige

04560 
[16X16]โมกนพเก้า-เนื้อ
Moke Noppakao-Beige

04564 
[16X16]ไม้เวียงไทย-แดง
MaiViengThai-Red

04566 
[16X16]วังโจฮัน-นต.
WangJohan-Brown

04568 
[16X16]วังโจฮัน-นง.
WangJoHan-Blue

04578 
[16X16]พลอยนิรันดร์-เขียว
Ployniran-Green

04588 
[16X16]ลานสวยเพลิน-ชมพู
Larnsuayplern-Pink

04589 
[16X16]ลานสวยเพลิน-เขียว
Larnsuayplern-Green

04590 
[16X16]ลานสวยเพลิน-นง.
Larnsuayplern-Blue

04591 
[16X16]ลานสวยเพลิน-ส้ม
Larnsuayplern-Orange

F401492 
[16X16]วงพลอยดาว-เทา
Wongploydaow-Grey

F401496 
[16X16]วงพลอยดาว-เนื้อ
Wongploydaow-Beige

F404576 
[16X16]ไม้ฉาบศิลป์-เนื้อ
Maicharpsilp-Beige

F404578 
[16X16]ไม้ฉาบศิลป์-แดง
Maicharpsilp-Red

F411961 
[16X16]วังมาร์โค-มารูน
Wangmako-มารูน

F411965 
[16X16]วังมาร์โค-เขียว
Wangmako-Green

F411968 
[16X16]วังมาร์โค-อิฐ
Wangmako-Brick

F412186 
[16X16]ไม้เชียงทอง-เนื้อ
Maichiengthong-Beige

F415010 
[16X16]นวลจันทร์-ขาว
Nuanchan-White
สนใจเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายโทร 02-9389898-9    

F711012 
[20X20]ปายประดู่-เทา
Paipradoo-Grey

F711016 
[20X20]ปายประดู่-ทอง
Paipradoo-Gold

F711017 
[20X20]ปายประดู่-นต.
Paipradoo-Brown

F711036 
[20X20]โมกแสนงาม-เนื้อ
Mokesanngam-Beige

F711037 
[20X20]โมกแสนงาม-นต.
Mokesanngam-Brown

F715017 
[20X20]สักเชียงแสน-ทอง
Sakchiengsan-Gold

F715032 
[20X20]อิฐเวียงรุ้ง-เทา
It Vieng Rung-Grey

F715036 
[20X20]อิฐเวียงรุ้ง-เนื้อ
It Vieng Rung-Beige

F725012 
[20X20]เพชรสมุทร-เทา
Petchsamuth-Grey

F725026 
[12X12]ทิวภูพาน-เนื้อ
Tiewphoophan-Beige