เกร็ดความรู้Close X ปิดหน้านี้

ข้อแนะนำในการปูกระเบื้องเจียรขอบ


กระเบื้องเซรามิคเคลือบเจียรขอบทุกชนิด มีค่าความโค้งในตัว จึงขอแนะนำรูปแบบการปูที่เหมาะสม
ดังนั้น จึงควรเลือกปูกระเบื้องเจียรขอบตามแบบดังต่อไป
แบบที่ 1 ลายปาร์เก้ ปูเยื้องกันได้แต่ไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของกระเบื้อง และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.
แบบที่ 2 ลายต่อมาตรฐาน ปูเสมอกัน และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.
แบบที่ 3 รูปแบบการปู ที่มีการเรียงตัวของกระเบื้องตามมาตรฐาน

ควรหลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องเจียรขอบตามแบบดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 ลายปาร์เก้ ไม่ควรปูเยื้องกัน 1 ใน 2 ของกระเบื้อง และเว้นร่องยาแนวน้อยกว่า 2 มม.
แบบที่ 2 ลายสลับฟันปลา ไม่ควรปูไขว้ และเว้นร่องยาแนวน้อยกว่า 2 มม.

ข้อควรระวังอย่างยิ่ง ในการปูกระเบื้องเจียรขอบ คือ
การปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษนี้ควรใช้ช่างที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือช่างปูหินอ่อน หินแกรนิต ทั้งนี้เพื่องานปูกระเบื้องที่มีคุณภาพ และความสวยงามที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากความแข็งเป็นพิเศษของกระเบื้องชนิดนี้ควรใช้เครื่องมือตัดกระเบื้องที่มีความคมเป็นพิเศษ