ข้อมูลติดต่อ
บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด SOSUCO AND GROUP (2008) CO.,LTD.
โทร. (+66) 0 2938 9898-9 แฟกซ์. (+66) 0 2938 9839
   ส่วนขายต่างประเทศ Tel.02-9389898 Fax.02-1190849
   ส่วนขายนครหลวง Tel.02-9389898 Fax.02-1190838-39
   ส่วนขายต่างจังหวัด Tel.02-9389899 Fax.02-9389841-42
   ส่วนขายโครงการนครหลวง Tel.02-9389838 Fax.02-1190832
   ส่วนขายโครงการต่างจังหวัด Tel.02-9389838 Fax.02-1190844
   ส่วนส่งเสริมการขาย Tel.02-9389833 Fax.02-1190845-46
   ส่วนสินเชื่อ Tel.02-9389833 Fax.02-1190847-49
   ฝ่ายบัญชีและการเงิน Tel.02-9389833 Fax.02-1190847-49
   ส่วนการตลาดและจัดซื้อ Tel.02-9389833 Fax.02-1190845-46
   ส่วนสื่อสารและสารสนเทศ Tel.02-9389833 Fax.02-1190847-49
   ส่วนทรัพยากรบุคคล Tel.02-9389898-99 Fax.02-1190838
  แผนที่บริษัท Download
แบบฟอร์มเสนอข้อคิดเห็น ติชม สอบถามข้อสงสัย | Mail to us
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ| Your Name :
E-mail ผู้ติดต่อ | Your Email :
คุณอยู่ประเทศใด | Your Country :
ข้อคิดเห็น/คำถาม/ติชม | Message :
รหัสป้องกัน | Capcha :
ติดต่อเรา :
บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Address :
Sosuco and Group (2008) Co.,Ltd.
444 OlympiaThai Tower
Ratchadaphisek Road.,
Samsennok,Huay Khwang
Thailand 10310
Contact Us :
Tel. (+66) 0 2938 9898-9
Fax. (+66) 0 2938 9839
callcenter@sosuco2008.co.th
www.facebook.com/sosuco2008